Ontslag Ysselsteyn

Uw werkgever in Ysselsteyn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ysselsteyn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ysselsteyn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ysselsteyn. Uw werkgever in Ysselsteyn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ysselsteyn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ysselsteyn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ysselsteyn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ysselsteyn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ysselsteyn of met bevallingsverlof bent in Ysselsteyn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ysselsteyn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ysselsteyn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ysselsteyn
 • Als u in Ysselsteyn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ysselsteyn wilt opnemen;
 • Omdat u in Ysselsteyn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ysselsteyn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ysselsteyn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ysselsteyn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ysselsteyn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ysselsteyn. Uitzonderingen in Ysselsteyn;
 • Als uw werkgever in Ysselsteyn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ysselsteyn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ysselsteyn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ysselsteyn niet geschikt voor uw werk in Ysselsteyn of
 • u functioneert niet voldoende in Ysselsteyn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ysselsteyn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ysselsteyn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ysselsteyn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ysselsteyn verblijft, dan mag uw werkgever in Ysselsteyn u eveneens wel ontslaan.