Ontslag Ysbrechtum

Uw werkgever in Ysbrechtum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ysbrechtum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ysbrechtum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ysbrechtum. Uw werkgever in Ysbrechtum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ysbrechtum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ysbrechtum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ysbrechtum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ysbrechtum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ysbrechtum of met bevallingsverlof bent in Ysbrechtum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ysbrechtum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ysbrechtum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ysbrechtum
 • Als u in Ysbrechtum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ysbrechtum wilt opnemen;
 • Omdat u in Ysbrechtum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ysbrechtum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ysbrechtum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ysbrechtum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ysbrechtum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ysbrechtum. Uitzonderingen in Ysbrechtum;
 • Als uw werkgever in Ysbrechtum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ysbrechtum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ysbrechtum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ysbrechtum niet geschikt voor uw werk in Ysbrechtum of
 • u functioneert niet voldoende in Ysbrechtum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ysbrechtum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ysbrechtum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ysbrechtum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ysbrechtum verblijft, dan mag uw werkgever in Ysbrechtum u eveneens wel ontslaan.