Ontslag Ypelo

Uw werkgever in Ypelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ypelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ypelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ypelo. Uw werkgever in Ypelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ypelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ypelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ypelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ypelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ypelo of met bevallingsverlof bent in Ypelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ypelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ypelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ypelo
 • Als u in Ypelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ypelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Ypelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ypelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ypelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ypelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ypelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ypelo. Uitzonderingen in Ypelo;
 • Als uw werkgever in Ypelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ypelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ypelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ypelo niet geschikt voor uw werk in Ypelo of
 • u functioneert niet voldoende in Ypelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ypelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ypelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ypelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ypelo verblijft, dan mag uw werkgever in Ypelo u eveneens wel ontslaan.