Ontslag Ypecolsga /ypekolsgea

Uw werkgever in Ypecolsga /ypekolsgea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ypecolsga /ypekolsgea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ypecolsga /ypekolsgea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ypecolsga /ypekolsgea. Uw werkgever in Ypecolsga /ypekolsgea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ypecolsga /ypekolsgea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ypecolsga /ypekolsgea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ypecolsga /ypekolsgea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ypecolsga /ypekolsgea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ypecolsga /ypekolsgea of met bevallingsverlof bent in Ypecolsga /ypekolsgea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ypecolsga /ypekolsgea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ypecolsga /ypekolsgea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ypecolsga /ypekolsgea
 • Als u in Ypecolsga /ypekolsgea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ypecolsga /ypekolsgea wilt opnemen;
 • Omdat u in Ypecolsga /ypekolsgea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ypecolsga /ypekolsgea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ypecolsga /ypekolsgea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ypecolsga /ypekolsgea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ypecolsga /ypekolsgea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ypecolsga /ypekolsgea. Uitzonderingen in Ypecolsga /ypekolsgea;
 • Als uw werkgever in Ypecolsga /ypekolsgea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ypecolsga /ypekolsgea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ypecolsga /ypekolsgea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ypecolsga /ypekolsgea niet geschikt voor uw werk in Ypecolsga /ypekolsgea of
 • u functioneert niet voldoende in Ypecolsga /ypekolsgea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ypecolsga /ypekolsgea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ypecolsga /ypekolsgea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ypecolsga /ypekolsgea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ypecolsga /ypekolsgea verblijft, dan mag uw werkgever in Ypecolsga /ypekolsgea u eveneens wel ontslaan.