Ontslag Yndyk /indijk

Uw werkgever in Yndyk /indijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Yndyk /indijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Yndyk /indijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Yndyk /indijk. Uw werkgever in Yndyk /indijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Yndyk /indijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Yndyk /indijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Yndyk /indijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Yndyk /indijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Yndyk /indijk of met bevallingsverlof bent in Yndyk /indijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Yndyk /indijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Yndyk /indijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Yndyk /indijk
 • Als u in Yndyk /indijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Yndyk /indijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Yndyk /indijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Yndyk /indijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Yndyk /indijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Yndyk /indijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Yndyk /indijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Yndyk /indijk. Uitzonderingen in Yndyk /indijk;
 • Als uw werkgever in Yndyk /indijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Yndyk /indijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Yndyk /indijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Yndyk /indijk niet geschikt voor uw werk in Yndyk /indijk of
 • u functioneert niet voldoende in Yndyk /indijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Yndyk /indijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Yndyk /indijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Yndyk /indijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Yndyk /indijk verblijft, dan mag uw werkgever in Yndyk /indijk u eveneens wel ontslaan.