Ontslag Yersekendam

Uw werkgever in Yersekendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Yersekendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Yersekendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Yersekendam. Uw werkgever in Yersekendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Yersekendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Yersekendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Yersekendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Yersekendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Yersekendam of met bevallingsverlof bent in Yersekendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Yersekendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Yersekendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Yersekendam
 • Als u in Yersekendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Yersekendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Yersekendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Yersekendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Yersekendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Yersekendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Yersekendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Yersekendam. Uitzonderingen in Yersekendam;
 • Als uw werkgever in Yersekendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Yersekendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Yersekendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Yersekendam niet geschikt voor uw werk in Yersekendam of
 • u functioneert niet voldoende in Yersekendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Yersekendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Yersekendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Yersekendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Yersekendam verblijft, dan mag uw werkgever in Yersekendam u eveneens wel ontslaan.