Ontslag Yerseke

Uw werkgever in Yerseke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Yerseke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Yerseke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Yerseke. Uw werkgever in Yerseke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Yerseke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Yerseke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Yerseke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Yerseke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Yerseke of met bevallingsverlof bent in Yerseke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Yerseke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Yerseke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Yerseke
 • Als u in Yerseke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Yerseke wilt opnemen;
 • Omdat u in Yerseke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Yerseke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Yerseke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Yerseke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Yerseke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Yerseke. Uitzonderingen in Yerseke;
 • Als uw werkgever in Yerseke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Yerseke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Yerseke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Yerseke niet geschikt voor uw werk in Yerseke of
 • u functioneert niet voldoende in Yerseke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Yerseke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Yerseke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Yerseke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Yerseke verblijft, dan mag uw werkgever in Yerseke u eveneens wel ontslaan.