Ontslag Yde

Uw werkgever in Yde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Yde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Yde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Yde. Uw werkgever in Yde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Yde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Yde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Yde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Yde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Yde of met bevallingsverlof bent in Yde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Yde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Yde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Yde
 • Als u in Yde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Yde wilt opnemen;
 • Omdat u in Yde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Yde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Yde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Yde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Yde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Yde. Uitzonderingen in Yde;
 • Als uw werkgever in Yde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Yde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Yde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Yde niet geschikt voor uw werk in Yde of
 • u functioneert niet voldoende in Yde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Yde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Yde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Yde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Yde verblijft, dan mag uw werkgever in Yde u eveneens wel ontslaan.