Ontslag Wytgaard /wijtgaard

Uw werkgever in Wytgaard /wijtgaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wytgaard /wijtgaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wytgaard /wijtgaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wytgaard /wijtgaard. Uw werkgever in Wytgaard /wijtgaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wytgaard /wijtgaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wytgaard /wijtgaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wytgaard /wijtgaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wytgaard /wijtgaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wytgaard /wijtgaard of met bevallingsverlof bent in Wytgaard /wijtgaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wytgaard /wijtgaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wytgaard /wijtgaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wytgaard /wijtgaard
 • Als u in Wytgaard /wijtgaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wytgaard /wijtgaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Wytgaard /wijtgaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wytgaard /wijtgaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wytgaard /wijtgaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wytgaard /wijtgaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wytgaard /wijtgaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wytgaard /wijtgaard. Uitzonderingen in Wytgaard /wijtgaard;
 • Als uw werkgever in Wytgaard /wijtgaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wytgaard /wijtgaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wytgaard /wijtgaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wytgaard /wijtgaard niet geschikt voor uw werk in Wytgaard /wijtgaard of
 • u functioneert niet voldoende in Wytgaard /wijtgaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wytgaard /wijtgaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wytgaard /wijtgaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wytgaard /wijtgaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wytgaard /wijtgaard verblijft, dan mag uw werkgever in Wytgaard /wijtgaard u eveneens wel ontslaan.