Ontslag Wyns /wijns

Uw werkgever in Wyns /wijns mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wyns /wijns zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wyns /wijns

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wyns /wijns. Uw werkgever in Wyns /wijns mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wyns /wijns arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wyns /wijns niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wyns /wijns te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wyns /wijns u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wyns /wijns of met bevallingsverlof bent in Wyns /wijns.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wyns /wijns kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wyns /wijns die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wyns /wijns
 • Als u in Wyns /wijns lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wyns /wijns wilt opnemen;
 • Omdat u in Wyns /wijns lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wyns /wijns lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wyns /wijns wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wyns /wijns op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wyns /wijns

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wyns /wijns. Uitzonderingen in Wyns /wijns;
 • Als uw werkgever in Wyns /wijns bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wyns /wijns aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wyns /wijns gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wyns /wijns niet geschikt voor uw werk in Wyns /wijns of
 • u functioneert niet voldoende in Wyns /wijns.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wyns /wijns

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wyns /wijns niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wyns /wijns of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wyns /wijns verblijft, dan mag uw werkgever in Wyns /wijns u eveneens wel ontslaan.