Ontslag Wulpenbek

Uw werkgever in Wulpenbek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wulpenbek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wulpenbek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wulpenbek. Uw werkgever in Wulpenbek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wulpenbek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wulpenbek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wulpenbek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wulpenbek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wulpenbek of met bevallingsverlof bent in Wulpenbek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wulpenbek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wulpenbek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wulpenbek
 • Als u in Wulpenbek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wulpenbek wilt opnemen;
 • Omdat u in Wulpenbek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wulpenbek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wulpenbek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wulpenbek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wulpenbek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wulpenbek. Uitzonderingen in Wulpenbek;
 • Als uw werkgever in Wulpenbek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wulpenbek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wulpenbek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wulpenbek niet geschikt voor uw werk in Wulpenbek of
 • u functioneert niet voldoende in Wulpenbek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wulpenbek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wulpenbek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wulpenbek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wulpenbek verblijft, dan mag uw werkgever in Wulpenbek u eveneens wel ontslaan.