Ontslag Wouwse plantage

Uw werkgever in Wouwse plantage mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wouwse plantage zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wouwse plantage

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wouwse plantage. Uw werkgever in Wouwse plantage mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wouwse plantage arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wouwse plantage niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wouwse plantage te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wouwse plantage u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wouwse plantage of met bevallingsverlof bent in Wouwse plantage.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wouwse plantage kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wouwse plantage die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wouwse plantage
 • Als u in Wouwse plantage lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wouwse plantage wilt opnemen;
 • Omdat u in Wouwse plantage lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wouwse plantage lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wouwse plantage wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wouwse plantage op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wouwse plantage

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wouwse plantage. Uitzonderingen in Wouwse plantage;
 • Als uw werkgever in Wouwse plantage bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wouwse plantage aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wouwse plantage gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wouwse plantage niet geschikt voor uw werk in Wouwse plantage of
 • u functioneert niet voldoende in Wouwse plantage.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wouwse plantage

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wouwse plantage niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wouwse plantage of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wouwse plantage verblijft, dan mag uw werkgever in Wouwse plantage u eveneens wel ontslaan.