Ontslag Wouwse hil

Uw werkgever in Wouwse hil mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wouwse hil zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wouwse hil

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wouwse hil. Uw werkgever in Wouwse hil mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wouwse hil arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wouwse hil niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wouwse hil te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wouwse hil u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wouwse hil of met bevallingsverlof bent in Wouwse hil.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wouwse hil kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wouwse hil die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wouwse hil
 • Als u in Wouwse hil lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wouwse hil wilt opnemen;
 • Omdat u in Wouwse hil lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wouwse hil lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wouwse hil wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wouwse hil op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wouwse hil

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wouwse hil. Uitzonderingen in Wouwse hil;
 • Als uw werkgever in Wouwse hil bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wouwse hil aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wouwse hil gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wouwse hil niet geschikt voor uw werk in Wouwse hil of
 • u functioneert niet voldoende in Wouwse hil.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wouwse hil

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wouwse hil niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wouwse hil of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wouwse hil verblijft, dan mag uw werkgever in Wouwse hil u eveneens wel ontslaan.