Ontslag Wouw

Uw werkgever in Wouw mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wouw zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wouw

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wouw. Uw werkgever in Wouw mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wouw arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wouw niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wouw te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wouw u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wouw of met bevallingsverlof bent in Wouw.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wouw kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wouw die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wouw
 • Als u in Wouw lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wouw wilt opnemen;
 • Omdat u in Wouw lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wouw lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wouw wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wouw op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wouw

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wouw. Uitzonderingen in Wouw;
 • Als uw werkgever in Wouw bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wouw aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wouw gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wouw niet geschikt voor uw werk in Wouw of
 • u functioneert niet voldoende in Wouw.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wouw

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wouw niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wouw of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wouw verblijft, dan mag uw werkgever in Wouw u eveneens wel ontslaan.