Ontslag Woudsend /wâldsein

Uw werkgever in Woudsend /wâldsein mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Woudsend /wâldsein zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Woudsend /wâldsein

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Woudsend /wâldsein. Uw werkgever in Woudsend /wâldsein mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Woudsend /wâldsein arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Woudsend /wâldsein niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Woudsend /wâldsein te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Woudsend /wâldsein u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Woudsend /wâldsein of met bevallingsverlof bent in Woudsend /wâldsein.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Woudsend /wâldsein kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Woudsend /wâldsein die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Woudsend /wâldsein
 • Als u in Woudsend /wâldsein lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Woudsend /wâldsein wilt opnemen;
 • Omdat u in Woudsend /wâldsein lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Woudsend /wâldsein lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Woudsend /wâldsein wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Woudsend /wâldsein op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Woudsend /wâldsein

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Woudsend /wâldsein. Uitzonderingen in Woudsend /wâldsein;
 • Als uw werkgever in Woudsend /wâldsein bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Woudsend /wâldsein aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Woudsend /wâldsein gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Woudsend /wâldsein niet geschikt voor uw werk in Woudsend /wâldsein of
 • u functioneert niet voldoende in Woudsend /wâldsein.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Woudsend /wâldsein

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Woudsend /wâldsein niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Woudsend /wâldsein of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Woudsend /wâldsein verblijft, dan mag uw werkgever in Woudsend /wâldsein u eveneens wel ontslaan.