Ontslag Woudse dijk

Uw werkgever in Woudse dijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Woudse dijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Woudse dijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Woudse dijk. Uw werkgever in Woudse dijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Woudse dijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Woudse dijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Woudse dijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Woudse dijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Woudse dijk of met bevallingsverlof bent in Woudse dijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Woudse dijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Woudse dijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Woudse dijk
 • Als u in Woudse dijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Woudse dijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Woudse dijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Woudse dijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Woudse dijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Woudse dijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Woudse dijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Woudse dijk. Uitzonderingen in Woudse dijk;
 • Als uw werkgever in Woudse dijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Woudse dijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Woudse dijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Woudse dijk niet geschikt voor uw werk in Woudse dijk of
 • u functioneert niet voldoende in Woudse dijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Woudse dijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Woudse dijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Woudse dijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Woudse dijk verblijft, dan mag uw werkgever in Woudse dijk u eveneens wel ontslaan.