Ontslag Woudrichem

Uw werkgever in Woudrichem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Woudrichem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Woudrichem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Woudrichem. Uw werkgever in Woudrichem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Woudrichem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Woudrichem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Woudrichem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Woudrichem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Woudrichem of met bevallingsverlof bent in Woudrichem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Woudrichem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Woudrichem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Woudrichem
 • Als u in Woudrichem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Woudrichem wilt opnemen;
 • Omdat u in Woudrichem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Woudrichem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Woudrichem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Woudrichem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Woudrichem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Woudrichem. Uitzonderingen in Woudrichem;
 • Als uw werkgever in Woudrichem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Woudrichem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Woudrichem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Woudrichem niet geschikt voor uw werk in Woudrichem of
 • u functioneert niet voldoende in Woudrichem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Woudrichem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Woudrichem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Woudrichem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Woudrichem verblijft, dan mag uw werkgever in Woudrichem u eveneens wel ontslaan.