Ontslag Woudbloem

Uw werkgever in Woudbloem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Woudbloem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Woudbloem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Woudbloem. Uw werkgever in Woudbloem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Woudbloem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Woudbloem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Woudbloem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Woudbloem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Woudbloem of met bevallingsverlof bent in Woudbloem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Woudbloem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Woudbloem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Woudbloem
 • Als u in Woudbloem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Woudbloem wilt opnemen;
 • Omdat u in Woudbloem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Woudbloem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Woudbloem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Woudbloem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Woudbloem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Woudbloem. Uitzonderingen in Woudbloem;
 • Als uw werkgever in Woudbloem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Woudbloem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Woudbloem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Woudbloem niet geschikt voor uw werk in Woudbloem of
 • u functioneert niet voldoende in Woudbloem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Woudbloem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Woudbloem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Woudbloem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Woudbloem verblijft, dan mag uw werkgever in Woudbloem u eveneens wel ontslaan.