Ontslag Woubrugge

Uw werkgever in Woubrugge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Woubrugge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Woubrugge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Woubrugge. Uw werkgever in Woubrugge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Woubrugge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Woubrugge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Woubrugge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Woubrugge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Woubrugge of met bevallingsverlof bent in Woubrugge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Woubrugge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Woubrugge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Woubrugge
 • Als u in Woubrugge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Woubrugge wilt opnemen;
 • Omdat u in Woubrugge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Woubrugge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Woubrugge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Woubrugge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Woubrugge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Woubrugge. Uitzonderingen in Woubrugge;
 • Als uw werkgever in Woubrugge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Woubrugge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Woubrugge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Woubrugge niet geschikt voor uw werk in Woubrugge of
 • u functioneert niet voldoende in Woubrugge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Woubrugge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Woubrugge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Woubrugge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Woubrugge verblijft, dan mag uw werkgever in Woubrugge u eveneens wel ontslaan.