Ontslag Worsum

Uw werkgever in Worsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Worsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Worsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Worsum. Uw werkgever in Worsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Worsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Worsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Worsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Worsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Worsum of met bevallingsverlof bent in Worsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Worsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Worsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Worsum
 • Als u in Worsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Worsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Worsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Worsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Worsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Worsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Worsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Worsum. Uitzonderingen in Worsum;
 • Als uw werkgever in Worsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Worsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Worsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Worsum niet geschikt voor uw werk in Worsum of
 • u functioneert niet voldoende in Worsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Worsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Worsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Worsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Worsum verblijft, dan mag uw werkgever in Worsum u eveneens wel ontslaan.