Ontslag Wormerveer

Uw werkgever in Wormerveer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wormerveer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wormerveer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wormerveer. Uw werkgever in Wormerveer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wormerveer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wormerveer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wormerveer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wormerveer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wormerveer of met bevallingsverlof bent in Wormerveer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wormerveer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wormerveer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wormerveer
 • Als u in Wormerveer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wormerveer wilt opnemen;
 • Omdat u in Wormerveer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wormerveer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wormerveer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wormerveer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wormerveer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wormerveer. Uitzonderingen in Wormerveer;
 • Als uw werkgever in Wormerveer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wormerveer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wormerveer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wormerveer niet geschikt voor uw werk in Wormerveer of
 • u functioneert niet voldoende in Wormerveer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wormerveer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wormerveer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wormerveer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wormerveer verblijft, dan mag uw werkgever in Wormerveer u eveneens wel ontslaan.