Ontslag Wijdewormer

Uw werkgever in Wijdewormer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wijdewormer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wijdewormer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wijdewormer. Uw werkgever in Wijdewormer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wijdewormer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wijdewormer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wijdewormer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wijdewormer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wijdewormer of met bevallingsverlof bent in Wijdewormer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wijdewormer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wijdewormer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wijdewormer
 • Als u in Wijdewormer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wijdewormer wilt opnemen;
 • Omdat u in Wijdewormer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wijdewormer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wijdewormer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wijdewormer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wijdewormer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wijdewormer. Uitzonderingen in Wijdewormer;
 • Als uw werkgever in Wijdewormer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wijdewormer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wijdewormer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wijdewormer niet geschikt voor uw werk in Wijdewormer of
 • u functioneert niet voldoende in Wijdewormer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wijdewormer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wijdewormer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wijdewormer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wijdewormer verblijft, dan mag uw werkgever in Wijdewormer u eveneens wel ontslaan.