Ontslag Workum /warkum

Uw werkgever in Workum /warkum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Workum /warkum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Workum /warkum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Workum /warkum. Uw werkgever in Workum /warkum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Workum /warkum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Workum /warkum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Workum /warkum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Workum /warkum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Workum /warkum of met bevallingsverlof bent in Workum /warkum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Workum /warkum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Workum /warkum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Workum /warkum
 • Als u in Workum /warkum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Workum /warkum wilt opnemen;
 • Omdat u in Workum /warkum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Workum /warkum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Workum /warkum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Workum /warkum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Workum /warkum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Workum /warkum. Uitzonderingen in Workum /warkum;
 • Als uw werkgever in Workum /warkum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Workum /warkum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Workum /warkum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Workum /warkum niet geschikt voor uw werk in Workum /warkum of
 • u functioneert niet voldoende in Workum /warkum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Workum /warkum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Workum /warkum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Workum /warkum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Workum /warkum verblijft, dan mag uw werkgever in Workum /warkum u eveneens wel ontslaan.