Ontslag Wordragen

Uw werkgever in Wordragen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wordragen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wordragen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wordragen. Uw werkgever in Wordragen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wordragen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wordragen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wordragen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wordragen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wordragen of met bevallingsverlof bent in Wordragen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wordragen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wordragen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wordragen
 • Als u in Wordragen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wordragen wilt opnemen;
 • Omdat u in Wordragen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wordragen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wordragen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wordragen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wordragen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wordragen. Uitzonderingen in Wordragen;
 • Als uw werkgever in Wordragen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wordragen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wordragen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wordragen niet geschikt voor uw werk in Wordragen of
 • u functioneert niet voldoende in Wordragen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wordragen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wordragen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wordragen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wordragen verblijft, dan mag uw werkgever in Wordragen u eveneens wel ontslaan.