Ontslag Woord

Uw werkgever in Woord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Woord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Woord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Woord. Uw werkgever in Woord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Woord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Woord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Woord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Woord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Woord of met bevallingsverlof bent in Woord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Woord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Woord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Woord
 • Als u in Woord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Woord wilt opnemen;
 • Omdat u in Woord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Woord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Woord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Woord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Woord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Woord. Uitzonderingen in Woord;
 • Als uw werkgever in Woord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Woord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Woord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Woord niet geschikt voor uw werk in Woord of
 • u functioneert niet voldoende in Woord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Woord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Woord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Woord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Woord verblijft, dan mag uw werkgever in Woord u eveneens wel ontslaan.