Ontslag Wons /wûns

Uw werkgever in Wons /wûns mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wons /wûns zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wons /wûns

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wons /wûns. Uw werkgever in Wons /wûns mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wons /wûns arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wons /wûns niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wons /wûns te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wons /wûns u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wons /wûns of met bevallingsverlof bent in Wons /wûns.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wons /wûns kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wons /wûns die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wons /wûns
 • Als u in Wons /wûns lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wons /wûns wilt opnemen;
 • Omdat u in Wons /wûns lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wons /wûns lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wons /wûns wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wons /wûns op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wons /wûns

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wons /wûns. Uitzonderingen in Wons /wûns;
 • Als uw werkgever in Wons /wûns bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wons /wûns aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wons /wûns gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wons /wûns niet geschikt voor uw werk in Wons /wûns of
 • u functioneert niet voldoende in Wons /wûns.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wons /wûns

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wons /wûns niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wons /wûns of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wons /wûns verblijft, dan mag uw werkgever in Wons /wûns u eveneens wel ontslaan.