Ontslag Wonneburen

Uw werkgever in Wonneburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wonneburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wonneburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wonneburen. Uw werkgever in Wonneburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wonneburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wonneburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wonneburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wonneburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wonneburen of met bevallingsverlof bent in Wonneburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wonneburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wonneburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wonneburen
 • Als u in Wonneburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wonneburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Wonneburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wonneburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wonneburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wonneburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wonneburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wonneburen. Uitzonderingen in Wonneburen;
 • Als uw werkgever in Wonneburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wonneburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wonneburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wonneburen niet geschikt voor uw werk in Wonneburen of
 • u functioneert niet voldoende in Wonneburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wonneburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wonneburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wonneburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wonneburen verblijft, dan mag uw werkgever in Wonneburen u eveneens wel ontslaan.