Ontslag Wommels

Uw werkgever in Wommels mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wommels zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wommels

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wommels. Uw werkgever in Wommels mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wommels arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wommels niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wommels te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wommels u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wommels of met bevallingsverlof bent in Wommels.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wommels kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wommels die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wommels
 • Als u in Wommels lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wommels wilt opnemen;
 • Omdat u in Wommels lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wommels lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wommels wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wommels op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wommels

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wommels. Uitzonderingen in Wommels;
 • Als uw werkgever in Wommels bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wommels aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wommels gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wommels niet geschikt voor uw werk in Wommels of
 • u functioneert niet voldoende in Wommels.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wommels

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wommels niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wommels of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wommels verblijft, dan mag uw werkgever in Wommels u eveneens wel ontslaan.