Ontslag Woltersum

Uw werkgever in Woltersum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Woltersum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Woltersum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Woltersum. Uw werkgever in Woltersum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Woltersum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Woltersum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Woltersum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Woltersum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Woltersum of met bevallingsverlof bent in Woltersum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Woltersum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Woltersum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Woltersum
 • Als u in Woltersum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Woltersum wilt opnemen;
 • Omdat u in Woltersum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Woltersum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Woltersum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Woltersum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Woltersum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Woltersum. Uitzonderingen in Woltersum;
 • Als uw werkgever in Woltersum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Woltersum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Woltersum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Woltersum niet geschikt voor uw werk in Woltersum of
 • u functioneert niet voldoende in Woltersum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Woltersum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Woltersum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Woltersum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Woltersum verblijft, dan mag uw werkgever in Woltersum u eveneens wel ontslaan.