Ontslag Wolsum

Uw werkgever in Wolsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wolsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wolsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wolsum. Uw werkgever in Wolsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wolsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wolsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wolsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wolsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wolsum of met bevallingsverlof bent in Wolsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wolsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wolsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wolsum
 • Als u in Wolsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wolsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Wolsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wolsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wolsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wolsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wolsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wolsum. Uitzonderingen in Wolsum;
 • Als uw werkgever in Wolsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wolsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wolsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wolsum niet geschikt voor uw werk in Wolsum of
 • u functioneert niet voldoende in Wolsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wolsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wolsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wolsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wolsum verblijft, dan mag uw werkgever in Wolsum u eveneens wel ontslaan.