Ontslag Wolphaartsdijk

Uw werkgever in Wolphaartsdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wolphaartsdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wolphaartsdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wolphaartsdijk. Uw werkgever in Wolphaartsdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wolphaartsdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wolphaartsdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wolphaartsdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wolphaartsdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wolphaartsdijk of met bevallingsverlof bent in Wolphaartsdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wolphaartsdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wolphaartsdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wolphaartsdijk
 • Als u in Wolphaartsdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wolphaartsdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Wolphaartsdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wolphaartsdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wolphaartsdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wolphaartsdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wolphaartsdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wolphaartsdijk. Uitzonderingen in Wolphaartsdijk;
 • Als uw werkgever in Wolphaartsdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wolphaartsdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wolphaartsdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wolphaartsdijk niet geschikt voor uw werk in Wolphaartsdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Wolphaartsdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wolphaartsdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wolphaartsdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wolphaartsdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wolphaartsdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Wolphaartsdijk u eveneens wel ontslaan.