Ontslag Wollinghuizen

Uw werkgever in Wollinghuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wollinghuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wollinghuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wollinghuizen. Uw werkgever in Wollinghuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wollinghuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wollinghuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wollinghuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wollinghuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wollinghuizen of met bevallingsverlof bent in Wollinghuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wollinghuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wollinghuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wollinghuizen
 • Als u in Wollinghuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wollinghuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Wollinghuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wollinghuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wollinghuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wollinghuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wollinghuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wollinghuizen. Uitzonderingen in Wollinghuizen;
 • Als uw werkgever in Wollinghuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wollinghuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wollinghuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wollinghuizen niet geschikt voor uw werk in Wollinghuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Wollinghuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wollinghuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wollinghuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wollinghuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wollinghuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Wollinghuizen u eveneens wel ontslaan.