Ontslag Wollingboermarke

Uw werkgever in Wollingboermarke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wollingboermarke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wollingboermarke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wollingboermarke. Uw werkgever in Wollingboermarke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wollingboermarke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wollingboermarke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wollingboermarke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wollingboermarke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wollingboermarke of met bevallingsverlof bent in Wollingboermarke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wollingboermarke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wollingboermarke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wollingboermarke
 • Als u in Wollingboermarke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wollingboermarke wilt opnemen;
 • Omdat u in Wollingboermarke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wollingboermarke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wollingboermarke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wollingboermarke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wollingboermarke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wollingboermarke. Uitzonderingen in Wollingboermarke;
 • Als uw werkgever in Wollingboermarke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wollingboermarke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wollingboermarke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wollingboermarke niet geschikt voor uw werk in Wollingboermarke of
 • u functioneert niet voldoende in Wollingboermarke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wollingboermarke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wollingboermarke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wollingboermarke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wollingboermarke verblijft, dan mag uw werkgever in Wollingboermarke u eveneens wel ontslaan.