Ontslag Wolfswinkel

Uw werkgever in Wolfswinkel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wolfswinkel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wolfswinkel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wolfswinkel. Uw werkgever in Wolfswinkel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wolfswinkel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wolfswinkel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wolfswinkel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wolfswinkel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wolfswinkel of met bevallingsverlof bent in Wolfswinkel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wolfswinkel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wolfswinkel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wolfswinkel
 • Als u in Wolfswinkel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wolfswinkel wilt opnemen;
 • Omdat u in Wolfswinkel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wolfswinkel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wolfswinkel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wolfswinkel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wolfswinkel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wolfswinkel. Uitzonderingen in Wolfswinkel;
 • Als uw werkgever in Wolfswinkel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wolfswinkel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wolfswinkel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wolfswinkel niet geschikt voor uw werk in Wolfswinkel of
 • u functioneert niet voldoende in Wolfswinkel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wolfswinkel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wolfswinkel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wolfswinkel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wolfswinkel verblijft, dan mag uw werkgever in Wolfswinkel u eveneens wel ontslaan.