Ontslag Wolfshuis

Uw werkgever in Wolfshuis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wolfshuis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wolfshuis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wolfshuis. Uw werkgever in Wolfshuis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wolfshuis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wolfshuis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wolfshuis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wolfshuis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wolfshuis of met bevallingsverlof bent in Wolfshuis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wolfshuis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wolfshuis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wolfshuis
 • Als u in Wolfshuis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wolfshuis wilt opnemen;
 • Omdat u in Wolfshuis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wolfshuis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wolfshuis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wolfshuis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wolfshuis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wolfshuis. Uitzonderingen in Wolfshuis;
 • Als uw werkgever in Wolfshuis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wolfshuis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wolfshuis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wolfshuis niet geschikt voor uw werk in Wolfshuis of
 • u functioneert niet voldoende in Wolfshuis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wolfshuis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wolfshuis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wolfshuis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wolfshuis verblijft, dan mag uw werkgever in Wolfshuis u eveneens wel ontslaan.