Ontslag Wolfshoek

Uw werkgever in Wolfshoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wolfshoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wolfshoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wolfshoek. Uw werkgever in Wolfshoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wolfshoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wolfshoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wolfshoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wolfshoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wolfshoek of met bevallingsverlof bent in Wolfshoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wolfshoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wolfshoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wolfshoek
 • Als u in Wolfshoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wolfshoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Wolfshoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wolfshoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wolfshoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wolfshoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wolfshoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wolfshoek. Uitzonderingen in Wolfshoek;
 • Als uw werkgever in Wolfshoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wolfshoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wolfshoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wolfshoek niet geschikt voor uw werk in Wolfshoek of
 • u functioneert niet voldoende in Wolfshoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wolfshoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wolfshoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wolfshoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wolfshoek verblijft, dan mag uw werkgever in Wolfshoek u eveneens wel ontslaan.