Ontslag Wolfsbosch

Uw werkgever in Wolfsbosch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wolfsbosch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wolfsbosch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wolfsbosch. Uw werkgever in Wolfsbosch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wolfsbosch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wolfsbosch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wolfsbosch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wolfsbosch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wolfsbosch of met bevallingsverlof bent in Wolfsbosch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wolfsbosch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wolfsbosch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wolfsbosch
 • Als u in Wolfsbosch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wolfsbosch wilt opnemen;
 • Omdat u in Wolfsbosch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wolfsbosch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wolfsbosch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wolfsbosch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wolfsbosch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wolfsbosch. Uitzonderingen in Wolfsbosch;
 • Als uw werkgever in Wolfsbosch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wolfsbosch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wolfsbosch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wolfsbosch niet geschikt voor uw werk in Wolfsbosch of
 • u functioneert niet voldoende in Wolfsbosch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wolfsbosch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wolfsbosch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wolfsbosch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wolfsbosch verblijft, dan mag uw werkgever in Wolfsbosch u eveneens wel ontslaan.