Ontslag Wolfsbarge

Uw werkgever in Wolfsbarge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wolfsbarge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wolfsbarge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wolfsbarge. Uw werkgever in Wolfsbarge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wolfsbarge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wolfsbarge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wolfsbarge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wolfsbarge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wolfsbarge of met bevallingsverlof bent in Wolfsbarge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wolfsbarge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wolfsbarge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wolfsbarge
 • Als u in Wolfsbarge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wolfsbarge wilt opnemen;
 • Omdat u in Wolfsbarge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wolfsbarge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wolfsbarge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wolfsbarge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wolfsbarge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wolfsbarge. Uitzonderingen in Wolfsbarge;
 • Als uw werkgever in Wolfsbarge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wolfsbarge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wolfsbarge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wolfsbarge niet geschikt voor uw werk in Wolfsbarge of
 • u functioneert niet voldoende in Wolfsbarge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wolfsbarge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wolfsbarge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wolfsbarge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wolfsbarge verblijft, dan mag uw werkgever in Wolfsbarge u eveneens wel ontslaan.