Ontslag Wolfheze

Uw werkgever in Wolfheze mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wolfheze zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wolfheze

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wolfheze. Uw werkgever in Wolfheze mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wolfheze arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wolfheze niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wolfheze te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wolfheze u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wolfheze of met bevallingsverlof bent in Wolfheze.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wolfheze kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wolfheze die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wolfheze
 • Als u in Wolfheze lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wolfheze wilt opnemen;
 • Omdat u in Wolfheze lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wolfheze lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wolfheze wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wolfheze op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wolfheze

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wolfheze. Uitzonderingen in Wolfheze;
 • Als uw werkgever in Wolfheze bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wolfheze aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wolfheze gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wolfheze niet geschikt voor uw werk in Wolfheze of
 • u functioneert niet voldoende in Wolfheze.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wolfheze

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wolfheze niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wolfheze of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wolfheze verblijft, dan mag uw werkgever in Wolfheze u eveneens wel ontslaan.