Ontslag Wolfhagen

Uw werkgever in Wolfhagen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wolfhagen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wolfhagen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wolfhagen. Uw werkgever in Wolfhagen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wolfhagen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wolfhagen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wolfhagen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wolfhagen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wolfhagen of met bevallingsverlof bent in Wolfhagen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wolfhagen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wolfhagen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wolfhagen
 • Als u in Wolfhagen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wolfhagen wilt opnemen;
 • Omdat u in Wolfhagen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wolfhagen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wolfhagen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wolfhagen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wolfhagen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wolfhagen. Uitzonderingen in Wolfhagen;
 • Als uw werkgever in Wolfhagen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wolfhagen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wolfhagen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wolfhagen niet geschikt voor uw werk in Wolfhagen of
 • u functioneert niet voldoende in Wolfhagen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wolfhagen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wolfhagen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wolfhagen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wolfhagen verblijft, dan mag uw werkgever in Wolfhagen u eveneens wel ontslaan.