Ontslag Wolfhaag

Uw werkgever in Wolfhaag mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wolfhaag zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wolfhaag

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wolfhaag. Uw werkgever in Wolfhaag mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wolfhaag arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wolfhaag niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wolfhaag te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wolfhaag u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wolfhaag of met bevallingsverlof bent in Wolfhaag.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wolfhaag kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wolfhaag die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wolfhaag
 • Als u in Wolfhaag lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wolfhaag wilt opnemen;
 • Omdat u in Wolfhaag lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wolfhaag lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wolfhaag wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wolfhaag op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wolfhaag

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wolfhaag. Uitzonderingen in Wolfhaag;
 • Als uw werkgever in Wolfhaag bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wolfhaag aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wolfhaag gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wolfhaag niet geschikt voor uw werk in Wolfhaag of
 • u functioneert niet voldoende in Wolfhaag.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wolfhaag

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wolfhaag niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wolfhaag of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wolfhaag verblijft, dan mag uw werkgever in Wolfhaag u eveneens wel ontslaan.