Ontslag Wolfersveen

Uw werkgever in Wolfersveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wolfersveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wolfersveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wolfersveen. Uw werkgever in Wolfersveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wolfersveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wolfersveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wolfersveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wolfersveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wolfersveen of met bevallingsverlof bent in Wolfersveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wolfersveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wolfersveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wolfersveen
 • Als u in Wolfersveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wolfersveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Wolfersveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wolfersveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wolfersveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wolfersveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wolfersveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wolfersveen. Uitzonderingen in Wolfersveen;
 • Als uw werkgever in Wolfersveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wolfersveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wolfersveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wolfersveen niet geschikt voor uw werk in Wolfersveen of
 • u functioneert niet voldoende in Wolfersveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wolfersveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wolfersveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wolfersveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wolfersveen verblijft, dan mag uw werkgever in Wolfersveen u eveneens wel ontslaan.