Ontslag Woldendorp

Uw werkgever in Woldendorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Woldendorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Woldendorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Woldendorp. Uw werkgever in Woldendorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Woldendorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Woldendorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Woldendorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Woldendorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Woldendorp of met bevallingsverlof bent in Woldendorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Woldendorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Woldendorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Woldendorp
 • Als u in Woldendorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Woldendorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Woldendorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Woldendorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Woldendorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Woldendorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Woldendorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Woldendorp. Uitzonderingen in Woldendorp;
 • Als uw werkgever in Woldendorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Woldendorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Woldendorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Woldendorp niet geschikt voor uw werk in Woldendorp of
 • u functioneert niet voldoende in Woldendorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Woldendorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Woldendorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Woldendorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Woldendorp verblijft, dan mag uw werkgever in Woldendorp u eveneens wel ontslaan.