Ontslag Wognum

Uw werkgever in Wognum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wognum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wognum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wognum. Uw werkgever in Wognum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wognum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wognum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wognum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wognum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wognum of met bevallingsverlof bent in Wognum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wognum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wognum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wognum
 • Als u in Wognum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wognum wilt opnemen;
 • Omdat u in Wognum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wognum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wognum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wognum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wognum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wognum. Uitzonderingen in Wognum;
 • Als uw werkgever in Wognum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wognum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wognum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wognum niet geschikt voor uw werk in Wognum of
 • u functioneert niet voldoende in Wognum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wognum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wognum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wognum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wognum verblijft, dan mag uw werkgever in Wognum u eveneens wel ontslaan.