Ontslag Woezik

Uw werkgever in Woezik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Woezik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Woezik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Woezik. Uw werkgever in Woezik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Woezik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Woezik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Woezik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Woezik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Woezik of met bevallingsverlof bent in Woezik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Woezik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Woezik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Woezik
 • Als u in Woezik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Woezik wilt opnemen;
 • Omdat u in Woezik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Woezik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Woezik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Woezik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Woezik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Woezik. Uitzonderingen in Woezik;
 • Als uw werkgever in Woezik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Woezik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Woezik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Woezik niet geschikt voor uw werk in Woezik of
 • u functioneert niet voldoende in Woezik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Woezik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Woezik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Woezik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Woezik verblijft, dan mag uw werkgever in Woezik u eveneens wel ontslaan.