Ontslag Woeste hoeve

Uw werkgever in Woeste hoeve mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Woeste hoeve zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Woeste hoeve

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Woeste hoeve. Uw werkgever in Woeste hoeve mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Woeste hoeve arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Woeste hoeve niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Woeste hoeve te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Woeste hoeve u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Woeste hoeve of met bevallingsverlof bent in Woeste hoeve.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Woeste hoeve kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Woeste hoeve die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Woeste hoeve
 • Als u in Woeste hoeve lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Woeste hoeve wilt opnemen;
 • Omdat u in Woeste hoeve lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Woeste hoeve lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Woeste hoeve wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Woeste hoeve op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Woeste hoeve

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Woeste hoeve. Uitzonderingen in Woeste hoeve;
 • Als uw werkgever in Woeste hoeve bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Woeste hoeve aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Woeste hoeve gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Woeste hoeve niet geschikt voor uw werk in Woeste hoeve of
 • u functioneert niet voldoende in Woeste hoeve.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Woeste hoeve

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Woeste hoeve niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Woeste hoeve of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Woeste hoeve verblijft, dan mag uw werkgever in Woeste hoeve u eveneens wel ontslaan.