Ontslag Woerden

Uw werkgever in Woerden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Woerden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Woerden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Woerden. Uw werkgever in Woerden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Woerden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Woerden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Woerden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Woerden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Woerden of met bevallingsverlof bent in Woerden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Woerden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Woerden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Woerden
 • Als u in Woerden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Woerden wilt opnemen;
 • Omdat u in Woerden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Woerden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Woerden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Woerden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Woerden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Woerden. Uitzonderingen in Woerden;
 • Als uw werkgever in Woerden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Woerden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Woerden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Woerden niet geschikt voor uw werk in Woerden of
 • u functioneert niet voldoende in Woerden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Woerden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Woerden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Woerden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Woerden verblijft, dan mag uw werkgever in Woerden u eveneens wel ontslaan.