Ontslag Woensdrecht

Uw werkgever in Woensdrecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Woensdrecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Woensdrecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Woensdrecht. Uw werkgever in Woensdrecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Woensdrecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Woensdrecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Woensdrecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Woensdrecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Woensdrecht of met bevallingsverlof bent in Woensdrecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Woensdrecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Woensdrecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Woensdrecht
 • Als u in Woensdrecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Woensdrecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Woensdrecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Woensdrecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Woensdrecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Woensdrecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Woensdrecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Woensdrecht. Uitzonderingen in Woensdrecht;
 • Als uw werkgever in Woensdrecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Woensdrecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Woensdrecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Woensdrecht niet geschikt voor uw werk in Woensdrecht of
 • u functioneert niet voldoende in Woensdrecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Woensdrecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Woensdrecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Woensdrecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Woensdrecht verblijft, dan mag uw werkgever in Woensdrecht u eveneens wel ontslaan.