Ontslag Wjelsryp /welsrijp

Uw werkgever in Wjelsryp /welsrijp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wjelsryp /welsrijp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wjelsryp /welsrijp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wjelsryp /welsrijp. Uw werkgever in Wjelsryp /welsrijp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wjelsryp /welsrijp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wjelsryp /welsrijp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wjelsryp /welsrijp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wjelsryp /welsrijp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wjelsryp /welsrijp of met bevallingsverlof bent in Wjelsryp /welsrijp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wjelsryp /welsrijp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wjelsryp /welsrijp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wjelsryp /welsrijp
 • Als u in Wjelsryp /welsrijp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wjelsryp /welsrijp wilt opnemen;
 • Omdat u in Wjelsryp /welsrijp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wjelsryp /welsrijp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wjelsryp /welsrijp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wjelsryp /welsrijp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wjelsryp /welsrijp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wjelsryp /welsrijp. Uitzonderingen in Wjelsryp /welsrijp;
 • Als uw werkgever in Wjelsryp /welsrijp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wjelsryp /welsrijp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wjelsryp /welsrijp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wjelsryp /welsrijp niet geschikt voor uw werk in Wjelsryp /welsrijp of
 • u functioneert niet voldoende in Wjelsryp /welsrijp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wjelsryp /welsrijp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wjelsryp /welsrijp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wjelsryp /welsrijp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wjelsryp /welsrijp verblijft, dan mag uw werkgever in Wjelsryp /welsrijp u eveneens wel ontslaan.