Ontslag Wiuwert /wieuwerd

Uw werkgever in Wiuwert /wieuwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wiuwert /wieuwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wiuwert /wieuwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wiuwert /wieuwerd. Uw werkgever in Wiuwert /wieuwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wiuwert /wieuwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wiuwert /wieuwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wiuwert /wieuwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wiuwert /wieuwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wiuwert /wieuwerd of met bevallingsverlof bent in Wiuwert /wieuwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wiuwert /wieuwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wiuwert /wieuwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wiuwert /wieuwerd
 • Als u in Wiuwert /wieuwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wiuwert /wieuwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Wiuwert /wieuwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wiuwert /wieuwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wiuwert /wieuwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wiuwert /wieuwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wiuwert /wieuwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wiuwert /wieuwerd. Uitzonderingen in Wiuwert /wieuwerd;
 • Als uw werkgever in Wiuwert /wieuwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wiuwert /wieuwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wiuwert /wieuwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wiuwert /wieuwerd niet geschikt voor uw werk in Wiuwert /wieuwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Wiuwert /wieuwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wiuwert /wieuwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wiuwert /wieuwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wiuwert /wieuwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wiuwert /wieuwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Wiuwert /wieuwerd u eveneens wel ontslaan.